Om oss

Zimply är ett innovationsbolag som digitaliserar, automatiserar och optimerar processer med hjälp av Intelligent Automation. Här kombineras spetskompetenser inom Intelligent Automation och AI för att hitta innovativa och skräddarsydda lösningar till våra kunder.

Våra lösningar inom automatisering effektiviserar och framtidssäkrar verksamheter, det kan ske i allt från AI-strategier till digitala medarbetare som frigör tid och befriar anställda från repetitiva och monotona arbetsuppgifter. Med kundens affärsmässiga intressen i fokus frigör vi värdefull tid genom tekniska lösningar. Zimplys tvärfunktionella team och produktoberoende möjliggör behovsanpassade lösningar.

big icon

Om oss

Zimply är ett innovationsbolag som digitaliserar, automatiserar och optimerar processer med hjälp av Intelligent Automation. Här kombineras spetskompetenser inom Intelligent Automation och AI för att hitta innovativa och skräddarsydda lösningar till våra kunder.

Våra lösningar inom automatisering effektiviserar och framtidssäkrar verksamheter, det kan ske i allt från AI-strategier till digitala medarbetare som frigör tid och befriar anställda från repetitiva och monotona arbetsuppgifter. Med kundens affärsmässiga intressen i fokus frigör vi värdefull tid genom tekniska lösningar. Zimplys tvärfunktionella team och produktoberoende möjliggör behovsanpassade lösningar.

big icon

Vårt team

Vi som arbetar på Zimply innovation är problemlösare med ett gemensamt intresse, att skapa värde med hjälp av banbrytande teknologi. Vi har lång erfarenhet av Intelligent Automation, RPA och Artificiell Intelligens. Tillsammans har vi levererat automationslösningar till kunder inom flera affärsfunktioner och branscher. För oss är det viktigt att alltid vara nyfikna och passionerade med ett fokus på kvalitet och affärsnytta.

Våra utvecklare är certifierade inom de olika verktygen vi använder. Inom RPA är vi certifierade i Blue Prism (Developer och Professional Developer), UiPath (Advanced), Pega Robotics och Kofax Kapow.

Våra värderingar

hand

Kvalitet

Vi har hög kompetens inom många olika områden och branscher vilket syns i våra leveranser. Våra sammanslagna erfarenheter och kunskaper genomsyrar allt vi gör vilket bidrar till hög kvalitet.

hand

Kreativitet

Vår bransch förändras ständigt och höga krav ställs på oss. Därför är vi kreativa och flexibla för att kunna möta våra kunders behov. Vi ligger i framkant och är nyfikna på hur marknaden kommer att utvecklas.

hand

Passion

Vi är ett sammansvetsat team som tycker att det vi gör är kul. Vi är inkluderande och engagerade och vi drivs av att lära oss nya saker och utmanas för att utvecklas tillsammans.

Vision

Vi motiveras av att vara i framkant av den tekniska utvecklingen och att få vara med att skapa roligare arbete, nå affärsmål och förbättra kundupplevelsen. Vi tror på teknikutvecklingens positiva möjligheter och ser våra intelligenta lösningar som en katalysator för mer hållbara organisationer och gladare medarbetare.

Digital transformation

Digitala världen förändras snabbt och drivs av en ökad konkurrens. Detta gör att allt fler investerar i nya teknologier som RPA. RPA möjliggör automation av repetitiva processer med högt affärsvärde för organisationer. Låt våra lyhörda specialister hjälpa er att börja automatisera delar av er verksamhet som ett nästa steg i den digitala transformationen.

Strategi och återgivning

Med vår långa erfarenhet och breda kompetens kan vi ta fram en välfungerande, effektiv och långsiktigt hållbar strategi för att automatisera era manuella processer. Vi gör lönsamhetsanalyser och prognoser för era automationsprojekt och tar fram de mest relevanta nyckeltalen för effektiv uppföljning. Om ni redan har en strategi hjälper vi er att realisera den. Vi jobbar nära och tillsammans med er för att omvandla er strategi till resultat.

Vi kan även hjälpa er att utforma och driftsätta rätt arbetsmodell samt att definiera en skalbar plan. Detta genom att integrera Intelligent Automation i verksamheten samt utveckla och bygga upp ert interna kompetenscenter.

Kravställning, analys och utveckling

Vi utför en processutvärdering för att identifiera processer som har bäst potential för Intelligent Automation. Vi tar fram ett Business Case, ett beslutsunderlag som visualiserar fördelarna av att automatisera verksamhetsprocesser. Har ni ännu inte bestämt er för ett verktyg så analyserar vi er verksamhet och föreslår det bäst lämpade verktyget.

Våra erfarna och certifierade kravanalytiker och utvecklare jobbar nära er verksamhet för att kravställa och utveckla RPA-processer på ett optimalt sätt och leverera värde till er kontinuerligt och i ett så tidigt skede som möjligt. Utöver detta testas samt dokumenteras lösningarna innan de implementeras.

Förvaltning

Vi hjälper er att sätta upp infrastruktur – on-premise eller i molnet – och förvaltning av processerna. Vi sköter helt enkelt hela automatiseringsarbetet åt er så ni kan fokusera på er verksamhet och det ni kan bäst.

Kvalitet Förvaltningen kvalitetssäkrar processerna genom att granska och utvärdera dem innan de implementeras i produktion. Vi har även egna Robotar som kan hjälpa till löpande med att granska processer och verifiera att dessa följer ”Best Practice”, vilket underlättar inför de ska implementeras.

Drift och Underhåll Förvaltningen säkerställer att Robotarna är tillgängliga och att Processer körs enligt scheman. Vi tar helhetsansvaret och sköter driften av robotar genom att övervaka och utföra kontinuerligt underhåll.

Löpande förbättringar Vi hjälper er att säkra den enorma potentialen med Intelligent Automation genom att kvalitetssäkra processer och kontinuerligt förbättra era digitala medarbetare. Det bidrar till ökad effektivitet och produktivitet.

Kostnad Vi förvaltar era processer för en fast kostnad per process (varierar baserat på processen komplexitet samt storlek).

Utbildning Vi utbildar er organisation om robotar och Intelligent Automation samt förbereder er på er resa med de digitala medarbetarna.

big icon

Robotics as a service

Enkel implementation Kom snabbt igång med er automatisering. Zimply Innovation kommer att tillhandahålla hela end-to-end tjänsten och erbjuder ett helhetsgrepp med vårt erfarna Intelligent Automation team

Moln Vi skapar digitala medarbetare genom en skalbar och molnbaserad tjänst.

Uppnå kostnadsfördelar på kortare tid Vi tillhandahåller system, mjukvara och team, därför kan vi snabbt få igång era robotar anpassade efter era behov. Enkelt, effektivt och lönsamt.

Reducerad risk Vi erbjuder drift av miljö, mjukvara och förvaltning i ett och samma paket. Licensfördelar: Betalning efter användning/månad. SLA: Omfattningen av tjänsten baseras på SLA (Service Level Agreement).

Fördelar med automatisering

Frigör tid att förnya, utveckla och fokusera på kundtillfredsställelse

Kostnadsreducering

Snabb ROI

Ökad och jämnare kvalité

Minskat antal fel samtidigt som effektiviteten ökar

Flexibilitet och skalbarhet

Kom igång!

När processerna har valts ut börjar förändringsarbetet. Följ med in i en värld av nya tekniska möjligheter, skräddarsydda efter era behov. Kontakta oss här nedanför!

Våra assistenter

bulb

ZIMPLY INNOVATION

Stockholm

Linnégatan 87 A

115 23 Stockholm


Göteborg

Jons väg 21

433 75 Jonsered

KONTAKT

Zimply Innovation

[email protected]

SOCIALT

customercustomercustomer
logo