Automatisera inläsningen av energiförbrukning

Envision

Zimply/Envisions verktyg för automatisering av energiförbrukningsinläsning är ett kostnadseffektivt sätt att samla in data om energiförbrukning i fastigheter.

Varför Envision?

Istället för att manuellt läsa av fysiska mätare i fastigheterna eller på flertalet kundsidor hos energibolag läser vår robot av och sammanställer energiförbrukningen från alla fakturor automatiskt.

Även gamla fakturor kan enkelt läsas in i efterhand vilket skapar möjligheter för att analysera hur förbrukningen utvecklats över tid. Detta skapar bättre kostnadsuppföljning och öppnar möjligheter för analys av klimatpåverkan och att skapa bättre beslutsunderlag för investeringsbeslut och hållbarhetsstrategier.

Vi är övertygade om att vår banbrytande tekniklösning kan effektivisera energiuppföljningsprocessen, oavsett hur mogen den är idag.

Bespara fastighetsskötarna resorna till energimätaren för att läsa av elförbrukningen - vår robot gör det direkt på ekonomiavdelningen istället. Det sparar både tid och minskar kostnader.

Hur fungerar det?
Vår robot hämtar fakturor (såväl e-fakturor som scannade) och skickar dem till vår Envisionmotor som använder optisk teckenigenkänning (OCR) för att läsa av fakturan. Med hjälp av de främsta deep learningmodellerna identifierar sedan Envisions maskininlärningsalgoritm all relevant data, oavsett leverantör och fakturornas format.

Roboten levererar sedan utläst data till befintliga energiuppföljningssystem. På samma sätt som om det skulle gjorts manuellt fast snabbare, billigare och med färre fel.

Envision

Säkerhet och prestanda
Tjänsten tillämpar högsta säkerhetsstandard och all dataöverföring är totalsträckskrypterad. Ingen känslig information lagras på våra servrar och tjänsten är förenlig med GDPR. Alla transaktioner i systemet loggas vilket ger full spårbarhet.

Tjänstens höga prestanda garanterar även en mycket god hanteringskapacitet med minimala fördröjningar.

Kom igång
Tack vare att AI-tekniken implementeras ovanpå befintliga system krävs ingen dyr och omständlig integration. Den nya AI-processen kan vara igång inom loppet av några veckor och uppstartsprocessen kräver inte mer än några timmars arbete från kundens sida.