Futur Pension

AI-assistenter automatiserar avläsning av dokument

Zimplys AI-assistent hjälper idag kundservice genom att löpande genomföra en dualitetskontroll på samtliga ansökningshandlingar som kommer in.

I en verksamhet som ställer väldigt höga krav på kvalitet, är AI-assistenten en trygghet.

Lösning i korthet

Zimplys AI-assistent automatiserade avläsningen av ansökningshandlingar och förstår handskriven text, checkboxar och digital text.

Områden

Kundservice

Celebrating colleagues Futur Pension

Vill du veta mer hur Zimply kan optimera din verksamhet?

Utmaning

Minimera de repetitiva arbetsuppgifterna

Futur Pension vill skapa de bästa förutsättningar för det långsiktiga sparandet genom att erbjuda de enklaste och säkraste processerna och de mest innovativa lösningarna.

I en verksamhet där man jobbar med mycket avtal och dokumentation, som ställer väldigt höga krav på kvalitet samtidigt som man vill erbjuda en snabb och enkel service mot sina kunder, behövde man hitta en innovativ lösning som täcker alla behov.

“Vi hade 22 000 inskannade ansökningshandlingar i ett arkivsystem där vi behövde tolka, kontrollera och importera in det i vårt nya system. Vi hyrde en AI-assistent (Franz) från Zimply. De tränade Franz för uppgiften som levererade högkvalitativt resultat i digitalt format. Från start till mål på mindre än en månad.“

Fredrik Matsgård, Governance Officer

Lösning

Automation av processer med regulatoriska krav

Zimply hjälpte Futur Pension initialt inom kundservice, där de hade ett stort antal ostrukturerade inskannade ansökningshandlingar, som de snabbt och smidigt behövde få in i ett digital format. Zimply’s AI-Assistent automatiserade avläsningen, som krävde förståelse för handskriven text, checkboxar och digital text.

Som ett fortsatt arbete för Futur Pension att uppnå hög kvalitet internt och mot sina kunder, hjälper nu Zimplys AI-Assistent kundservice genom att löpande genomföra en dualitetskontroll på samtliga ansökningshandlingar som kommer in. Denna typ av kontroll är ett regulatoriskt krav från Finansinspektionen, där AI-Assistenten underlättar för Futur Pension att möta de höga krav på kvalitet som ställs.

Resultat

Tid att fokusera på värdeskapande uppgifter

Genom att ta hjälp av Zimplys AI-assistenter har Futur Pension kunnat frigöra värdefull tid åt sina anställda, som i stället kan fokusera på det mänskliga mötet och värdeskapande aktiviteter.

Medarbetarna är glada att få avlastning, samtidigt som Futur Pension kan garantera en hög kvalitet där kunden står i fokus. En innovativ och säker lösning, som gör det enkelt för kunden, vilket är helt i linje med Futur Pensions värdeord.

Gå till Futur Pensions webbplats

Se fler kundcase

Maria Strand - Lindskog Malmström

Lindskog Malmström Advokatbyrå – Automation av konkursförvaltning

Maria Strand, Assistent på Lindskog Malmström
Peter Olausson

SBB – Automation av energiuppföljning

Peter Olausson, Head of Residential
Acne-Studios-Stockholm-Zimply

Acne Studios – Högre kvalitet inom leverantörsreskontra

Natalie Minnema, Head of IT Innovation and Digital Transformation

Vill du också få samma aha-upplevelse?

Låt oss träffas och se hur vi kan hjälpa dig