SBB - Samhällsbyggnadsbolaget

Manuellt och tidsödande arbete görs nu av AI-assistenter

För att stärka hållbarhetsarbetet och ha koll på energiförbrukningen, behövde SBB samla data om energiförbrukningen hos sina fastigheter.

Detta är något som tidigare gjorts manuellt av fastighetsförvaltare, men som nu görs av Zimplys AI-assistenter.

Lösning i korthet

AI-assistenten kan läsa av elförbrukning, värme- och vattenförbrukning samt fjärrkyla. AI-assistentens arbete möjliggör att SBB kan ta fram en korrekt hållbarhetsrapport. 

Områden

Operations

Vill du veta mer hur Zimply kan optimera din verksamhet?

Utmaning

Minimera de repetitiva arbetsuppgifterna

Hållbarhet är något som Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) prioriterar högt. En stor del av det arbetet handlar om att ha kontroll på energiförbrukningen. För att göra detta krävs att SBB samlar in data om energiförbrukningen hos sina fastigheter. Detta är något som tidigare gjorts manuellt av fastighetsförvaltare genom att fysiskt besiktiga fastighetsmätare.

SBB upplevde att det dels var ett tidskrävande arbete, med risk för att det inte hanns med, samtidigt som det blev stora fordonskostnader. Då SBB förvärvar och säljer fastigheter i stor utsträckning, vilket ytterligare försvårade arbetet, behövde man hitta en helhetslösning som spar tid och minskar kostnaden, där fokuset samtidigt låg på att hitta en skalbar lösning som effektivt följer upp energiförbrukningen och på så sätt förenklar SBB’s hållbarhetsarbete.

“Värdet för oss är att vi dels sparar väldigt mycket manuellt arbete. Men vinningen är att vi får en full kontroll på vår energiförbrukning, och det är då vi kan påbörja vårt hållbarhetsarbete på riktigt.“
Peter Olausson, Head of Residential

Lösning

Automation blev räddaren i stöket

För att dels underlätta arbetet inom SBB med hållbarhet, dels för att frigöra tid hos sina medarbetare, behövde Zimply tänka ”outside the box” med sin lösning. För att kunna lösa SBB’s behov tog Zimply fram en AI-Assistent som med hjälp av en avancerad AI-algoritm tränades upp för att förstå energiförbrukningen, som kunde inhämtas från andra datakällor, och på så sätt undvika det manuella arbetet som tidigare krävdes i att kontrollera fastighetsmätare.

Resultat

Tid att fokusera på värdeskapande uppgifter

AI-assistenten kan läsa av elförbrukning, värme- och vattenförbrukning samt fjärrkyla. AI-assistentens arbete möjliggör att SBB kan ta fram en korrekt hållbarhetsrapport, vilket är ett viktigt krav som ställs på bolaget från investerare och en förutsättning för att få vara börsnoterad i OMX.

Genom en innovativ lösning, byggd på AI, har man underlättat för SBB i sitt arbete för en hållbar framtid.

Se fler kundcase

Vill du också få samma aha-upplevelse?

Låt oss träffas och se hur vi kan hjälpa dig