Lindskog Malmström Advokatbyrå

AI-assistenter effektiviserar konkursförvaltning 

Zimply har hjälpt Lindskog Malmström att utveckla en AI-assistent som kan ta hand om de inledande administrativa momenten i nya konkurser. Tack vare den effektiviserade hanteringen kan tid frigöras och användas på andra värdefulla sätt.

Lösning i korthet

Zimplys AI-assistent bistår konkurshandläggningar genom att skapa mallar och förbereda grunduppgifter i de dokument som ska upprättas i samtliga konkurser.

Områden

Operations

Lindskog Malmström Advokatbyrå

Vill du veta mer hur Zimply kan optimera din verksamhet?

Utmaning

Manuella och repetitiva moment stjäl tid

Som en av Stockholms största byråer inom obestånd var Lindskog Malmström den advokatbyrå som förordnades i flest antal konkurser under 2022. Med ett stort inflöde av konkurser kommer en omfattande administrativ hantering, som handlar om allt från kontroll och arkivering till kontakter med banker och myndigheter.

I princip alla dessa moment är återkommande i alla konkurser, oavsett storlek på konkursbolaget, och Lindskog Malmström sökte en lösning för att effektivisera och automatisera dessa moment.

“Den framgångsrika utvecklingen och implementeringen av Zimplys AI-assistent visar hur vi på Lindskog Malmström strävar efter att vara en advokatbyrå i framkant. AI-assistenten frigör resurser som vi istället kan använda till värdeskapande aktiviteter.“
Maria Strand, Assistent

Lösning

AI-assistenten tar över de inledande repetitiva momenten

Zimply hjälpte Lindskog Malmström att med Intelligent Automation hitta lösningar för repetitiva arbetsuppgifter som i stället kan utföras av digitala assistenter. Assistenten hanterar konkursen initialt genom att ta fram bolagsuppgifter och årsredovisningar samt göra jävskontroll.

Assistenten stämmer också av mot patent och registreringsverket om domäner och patent kan finnas registrerade, skickar förfrågan till banker om engagemang finns, skapar mallar och förbereder grunduppgifter i de dokument som ska upprättas i samtliga konkurser.

Resultat

Tid till värdeskapande arbete 

Sedan årsskiftet har antalet konkurser ökat markant och det är till stor hjälp för Lindskog Malmström att låta AI-assistenten ta hand om tidskrävande rutinuppgifter. Tack vare den effektiviserande hanteringen kan resurser frigöras för att fokusera på värdeskapande aktiviteter.

Till sist: Lindskog Malmström kallar sin AI-assistent för Beppe, vilket också har gjort att man har fått en ny kollega som alla uppskattar.

Se fler kundcase

Peter Olausson

SBB – Automation av energiuppföljning

Peter Olausson, Head of Residential
Fredrik Matsgård

Futur Pension – Automatiserad dokumentavläsning

Fredrik Matsgård, Governance Officer
Natalie Minnema

Acne Studios – Högre kvalitet inom leverantörsreskontra

Natalie Minnema, Head of IT Innovation and Digital Transformation

Vill du också få samma aha-upplevelse?

Låt oss träffas och se hur vi kan hjälpa dig